Nayara Advocacy

www.nayara-advocacy.com

Harta BersamaHarta bersama atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Harta bersama dapat meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami bersama dengan isteri atau dapat juga meliputi usaha salah seorang dari mereka.

Permasalahan terkait harta bersama ini dapat menjadi sangat sensitif. NAYARA Advocacy dapat membantu Anda menyelesaikan persoalan yang timbul maupun yang berpotensial timbul yang berkaitan dengan pembagian serta pengurusan harta bersama.

Copyright © 2024 Nayara Advocacy. All rights reserved.

OUR PARTNER :